Fuglavernd gætir hagsmuna náttúruverndar á opinberum vettvangi, ýmist á eigin vegum eða í samstarfi við önnur félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndar.  Hólmfríður Arnardóttir framkvæmdastjóri Fuglaverndar hefur verið tengiliður félagasamtaka á sviði umhverfis- og náttúruverndar við Umhverfisráðuneyti.

2017

01.09.2017 Umhverfisráðherra breytti reglugerð sjá, Teista friðuð fyrir skotveiðum. Fulltrúar Fuglaverndar, Skotvís og Vistfræðifélagsins áttu fund með umhverfisráðherra í júní sjá, Áskorun til umhverfisráðherra um friðun teistu (Cepphus grylle).

31.03.2017 var skipaður fulltrúi Fuglaverndar í samstarfshóp stjórnvalda um endurskoðun stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Mývatn og Laxá, og er hann á vegum Umhverfisstofnunar. Við tilnefndum Ragnhildi Sigurðardóttur.

27.02.2017 var skipaður fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í ráðgefandi nefnd um umhverfisviðurkenningu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Ragnhildur Freysteinsdóttir, umhverfisfræðingur, starfsmaður Skógræktarfélags Íslands var skipuð.

9.02.2017 voru þau Snorri Baldursson (aðalfulltrúi) og Elín Erlingsdóttir (til vara) skipuð í ráðgjafarnefnd um stefnumarkandi landsáætlun til tólf ára samkvæmt 6.gr.laga nr. 20/2016. Skipunin er til þriggja ára en landsáætlun þessi fjallar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Eru þau fulltrúar umhverfis- og náttúruverndarsamtaka sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hlutverk ráðgjafanefndarinnar er að vera verkefnisstjórn til ráðgjafar og samráðs við undirbúning stefnumarkandi landsáætlunar til tólf ára.

2016

8.07.2016 voru þau Einar Þorleifsson (aðalmaður) og Þóra Ellen Þórhallsdóttir (til vara) skipuð í fagráð náttúruminjaskrár samkvæmt 15.gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til næstu fimm ára. Þau eru fulltrúar umhverfis- og náttúruverndarsamtaka sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Fagráð náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. Náttúrurfræðistofnun Íslands annast umsýslu vegna starfs fagráðsins.

20.06.2016  var Hjördís Finnbogadóttir skipuð í svæðisráð rekstrarsvæðis 1 í Vatnajökulsþjóðgarði í stað Sigþrúðar Stella Jóhannsdóttir sem sagði sig frá því hlutverki,  en þær eru tilnefndar af umhverfis- og náttúruverndarsamtökum sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Þetta verður því til þriggja ára.

18.04.2016 var Laufey Hannesdóttir, verkfræðingur, tilnefnd af frjálsum félagasamtökum í starfshóp sem hefur það hlutverk að greina hvort í lögum og reglugerðum á sviðið umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sé fjallað með nægjanlegum hætti um starfsemi vindorkuvera og framkvæmdir vegna þeirra. Gert er ráð fyrir að greining starfshópsins nái einnig til löggjafar á málefnasviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er varðar leyfisútgáfu og eftirlit með starfsemi vindorkuvera.

19.02.2016  Jóhann Óli Hilmarsson er fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í samráðsnefnd um sjálfbærar veiðar. Fjallar nefndin um ráðstöfun tekna úr veiðirkortasjóði og er setan til þriggja ára – eða til 28. febrúar 2019.

19.02.2016  Kristinn Þorsteinsson er fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í nefnd sem veitir umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins á degi umhverfisins 25.04.2016.

2015

20.08.2015 Alþjóðleg ráðstefna um vatnafugla, á vegum Waterbird Society, verður haldin hér 15-20 ágúst 2017 og er Erpur Snær Hansen fulltrúi okkar í undirbúningsnefnd, en Jóhann Óli Hilmarsson til vara.

19.08.2015 var Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir skipuð í svæðisráð rekstrarsvæðis 1 í Vatnajökulsþjóðgarði en hún var tilnefnd af umhverfis- og náttúruverndarsamtökum sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið – hún sagði sig svo lausa frá þessu hlutverki í apríl 2016.

19.08.2015 var Þórhallur Þorsteinsson skipaður í svæðisráð rekstrarsvæðis 2 í Vatnajökulsþjóðgarði en hann var tilnefndur af umhverfis- og náttúruverndarsamtökum sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

19.08.2015 var Snævarr Guðmundsson skipaður í svæðisráð rekstrarsvæðis 3 í Vatnajökulsþjóðgarði en hann var tilnefndur af umhverfis- og náttúruverndarsamtökum sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

19.08.2015 var Ólafía Jakobsdóttir skipuð í svæðisráð rekstrarsvæðis 4 í Vatnajökulsþjóðgarði en hún var tilnefnd af umhverfis- og náttúruverndarsamtökum sem eru aðilar að samstarfssamningi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

26.02.2015  Ásbjörn Ólafsson er fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í nefnd sem veitir umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins á degi umhverfisins 25.04.2015.

2014

20.11.2014 Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur tók við sem varamaður í ráðgjafanefnd um úthlutun úr veiðikortasjóði af frjálsum félagasamtökum á sviði umhverfisverndar fram til ársins 2015.

27.10.2014 Samráð um endurheimt votlendis. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Jóhann Óli Hilmarsson er fulltrúi félagsins.

29.04.2014 Með fulltrúa í nefnd Bláfánans sem er verkefni sem Landvernd rekur. Hjálmar A. Sigurðsson er fulltrúi félagsins.

26.2.2014 var tímaritið Fuglar tilnefnt til fjölmiðlaverðlauna Umhverfisráðuneytisins en Tímaritið Fuglar er ársrit Fuglaverndar (Fuglaverndarfélags Íslands). Það kom fyrst út á 40 ára afmæli Fuglaverndarfélags Íslands árið 2003. Það hefur fest sig í sessi sem ársrit félagsins og er eitt af metnaðarfyllstu tímaritum sem gefin eru út á Íslandi um náttúru og umhverfi.

21.01.2014 Þátttaka í samráðsvettvangi vegna mótunar landsskipulagsstefnu 2015-2026. Hjálmar A. Sigurðsson stjórnarmaður í Fuglavernd er fulltrúi félagsins.

30.01.2014 Gerður Magnúsdóttir starfsmaður Landverndar er fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í nefnd sem veitir umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins á degi umhverfisins 25.04.2014.

2013

8.11.2013 Ómar Ragnarsson var fulltrúi umhverfis- og náttúruverndarsamtaka á Umhverfisþingi 2013 en hér má lesa ræðu Ómars Ragnarssonar á Umhverfisþingi 2013.

30.01.2013 Jóna Fanney Friðriksdóttir stjórnarmaður Landverndar er fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar í nefnd sem veitir umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins á degi umhverfisins 25.04.2013.

2012-2013 Ragnhildur Sigurðardóttir var fulltrúi okkar í nefndinni sem sáum aðlögun regluverks um vatn að Evrópuregluverkinu sem var á vegum umhverfisráðuneytisins.

15.11.2012 Droplaug Ólafsdóttir líffræðingur var tilnefnd til tveggja ára í ráðgjafanefnd um úthlutun úr veiðikortasjóði af frjálsum félagasamtökum á sviði umhverfisverndar.

 

Síðast breytt: 5. júlí 2017