Skilafrestur: Athugasemdir við friðlýsingu Akureyjar á Kollafirði

Reykjavíkurborg og Umhverfisstofnun hafa undanfarið unnið að undirbúningi friðlýsingar Akureyjar í Kollafirði og er tillagan hér með auglýst til kynningar og umsagnar.

Frestur til að skila athugasemdum við tillögu Umhverfisstofnunar og Reykjavíkurborgar er til og með 1. maí 2019

Í tillögu að friðlýsingu Akureyjar er lagt til að öll landtaka á sjó verði óheimil nema með leyfi Umhverfisstofnunar. Þá er lagt til að hámarkshraði vélknúinna farartækja á sjó innan friðlandsins verði 4 sjómílur. Lagt er til að umferð vatnatækja, s.s. sjókatta og seglbretta verði óheimil innan marka friðlandsins. Siglingar smábáta, svo sem vegna útsýniferða, eru heimilar allt árið. Að öðru leyti hefur friðlýsingin ekki áhrif á hefðbundnar siglingaleiðir.

Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og birt eru á korti. Eru mörkin þau sömu og auglýst voru opinberlega þann 30. október sl.

Frestur til að skila athugasemdum við tillögu Umhverfisstofnunar og Reykjavíkurborgar er til og með 1. maí 2019. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veita sérfræðingar Umhverfisstofnunar, Hildur Vésteinsdóttir (hildurv@ust.is) sviðsstjóri og Þórdís Vilhelmína Bragadóttir (thordis.bragadottir@ust.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.

Nánar á vef Reykjavíkurborgar: Tillaga að friðlýsingu Akureyjar í Kollafirði.

Tengt efni:

Friðlýsing Akureyjar á Kollafirði í augsýn

 

Skilafrestur: Athugasemdir við allt að 9,3 MW virkjun í Hverfisfljóti við Hnútu, Skaftárhreppi

Hjá Skipulagsstofnun er nú til kynningar frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum Allt að 9,3 MW virkjun í Hverfisfljóti við Hnútu, Skaftárhreppi.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 2. nóvember 2017 til Skipulagsstofnunar bréfleiðis eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

 

Eldvötn – samtök um náttúruvernd í Skaptárhreppi eru með síðu á Facebook sem gjarnan má líka við. Þá hefur félagið skrifað bréf til félagsmanna  og tekið saman texta sem gjarnan má styðjast við þegar athugasemdir eru skrifaðar og sendar Skipulagsstofnun.

Húsöndin dvelur á Svartá árið um kring og áin hefur mikla þýðingu fyrir verndun þessarar tegundar. Ljósmynd: Daníel Bergmann.

Skilafrestur: Athugasemdir um frummatsskýrslu Svartárvirkjun í Bárðardal

Húsöndin dvelur á Svartá árið um kring og áin hefur mikla þýðingu fyrir verndun þessarar tegundar. Ljósmynd: Daníel Bergmann.

Athugasemdir við frummatsskýrslu

Frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum um Svartárvirkjun í Bárðardal hefur verið birt á vef Verkís.

Frummatsskýrslan hefur nú verið send til Skipulagsstofnunar til umfjöllunar og stendur kynning á skýrslunni yfir til 23. október 2017. Hægt er að gera athugasemdir og koma ábendingum á framfæri við Skipulagsstofnun með því að senda tölvupóst á netfangið: skipulag@skipulag.is eða senda bréf stílað á:

Skipulagsstofnun
b.t. Sigurðar Ásbjörnssonar
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Hér má sjá ferli Svartárvirkjunar í Bárðardal á vef Skipulagsstofnunar.

Hér má lesa grein Ólafs K. Nilsen um þessa náttúruperlu, sem standa þarf vörð um. Svartá í Bárðardal

Kynningarmyndband Verkís

Þessi texti fylgir með kynningarmyndbandi á Youtube: “Myndband af flugi yfir virkjunarsvæðið úr þrívíðu líkani. Í myndbandinu má sjá rennslið í farvegi í Svartár eins og það var þegar loftmyndatakan fór fram en rennslið verður minna eftir tilkomu virkjunarinnar. Í myndbandinu er fyrst og fremst verið að sýna hvernig mannvirkin koma til með að líta út.”

Í hópi Verndarfélags Suðurár og Svartár á Facebook, hefur myndbandið verið gagnrýnt en þar segir Andri Snær Magnason: “Ég póstaði hingað myndbandi frá Verkís með þeim orðum að það væri falsað. Höfundum myndbandsins þótti vegið að starfsheiðri sínum með orðinu fölsun og bið ég þá afsökunar að ætla þeim að blekkja almenning vísvitandi. Hitt er staðreynd að myndbandið var og er ákaflega villandi nema menn viti að 20 af 23 rúmmetrum árinnar verði leitt í gegnum pípur, og því þjónar myndbandið eingöngu þeim tilgangi að sýna staðsetningu og hlutföll mannvirkja en ekki til að skilja raunverulegt umfang eða áhrif framkvæmdarinnar.”

Umrætt myndband má sjá hér:


 

Fyrirhuguð stækkun friðlands í Þjórsárverum

Skilafrestur: Tillaga að stækkun friðlands Þjórsárvera

Sjá frétt á vef UAR: Tillaga að stækkun friðlands Þjórsárvera til kynningar

Frestur til að skila umsögnum og athugasemdum vegna tillögunnar er til 3. október 2017 og má senda þær á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti, á umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík.

Gögn um Þjórsárver

Drög að auglýsingu um friðland í Þjórsárverum (pdf-skjal)

Kort – Þjórsárver, afmörkun friðlands (pdf-skjal)

Kort – Þjórsárver, reiðleiðir (pdf-skjal)

Kort – Þjórsárver, varpland (pdf-skjal)

Kort – Þjórsárver, vetrarakstur (pdf-skjal)