Hér eru birtar ályktanir og umsagnir sem Fuglavernd hefur gert við stjórnvöld, ríkisstofnanir og sveitarfélög um málefni sem snerta búsvæða- og tegundavernd fuglastofna á Íslandi. Listinn er ekki tæmandi og síðan er í sífelldri vinnslu.

Að auki sinnir Fuglavernd hagsmunagæslu með því að halda utan um samskipti samstarfsvettvangs samtaka á sviði náttúruverndar og Umhverfis- og auðlindaráðuneytis hins vegar.

2019

Sent 26. ágúst 2019. til Forsætisráðherra. Náttúruverndarsamtök Náttúruverndarsamtök skora á forsætisráðherra að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum.pdf

Sent 13. ágúst 2019 gegnum samráðsgátt stjórnvalda. Umsögn um textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands um: skilgreiningu marka þjóðgarðsins, áherslur um skiptingu landsvæða í verndarflokka, umfjöllun um aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar.pdf

Bein slóð í samráðsgátt: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1394&uid=c2a89add-dfbd-e911-9454-005056850474

Sent 22. maí 2019 til Nefndasvið Alþingis.  Umsögn Fuglaverndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrskurðarnefnd umhverfis – og auðlindamála, nr. 130/2011 með síðari breytingum.pdf

Sent 25. febrúar 2019 til eftirlitsnefndar Árósasamningsins.  Fuglavernd, Landvernd, Eldvötn, Fjöregg, Náttúruverndarsamtök Austurlands, Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands og Ungir Umhverfissinnar sendu kvörtun um breytingar á lögum um fiskeldi sem brjóta gegn ákvæðum samningsins. 2019-02-25 Communication to the Aarhus Convention Compliance Committee.pdf

 

2018

Sent 21. desember 2018 til Skipulagsstofnunar. Athugasemdir Fuglaverndar við frummatsskýrslu um Hólasandslínu 3.pdf

Svar 12. desember 2018 frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Svar: Fyrirspurn um áhrif aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum á náttúruvernd.pdf

Sent 21. nóvember 2018 til Umhverfis- og auðlindaráðherra. Fyrirspurn um áhrif aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum á náttúruvernd.pdf

Sent 12. nóvember 2018 til Umhverfis- og auðlindaráðherra. Áskorun um aðgerðir til varnar svartfuglum.pdf

Sent 7. nóvember 2018 til skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra. Umsögn um aðalskipulag Rangárþings ytra.pdf

Sent 3. október 2018 til Umhverfis- og auðlindaráðherra.  Fyrirspurn um magnveiði lunda í Málmey á Skagafirði.pdf

Sent 14. mars 2018 til bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs. Bréf vegna kynningarfundar um möguleika virkjunar vindorku á Úthéraði.

2017

Sent 21. desember 2017 til fjárlaganefndar Alþingis. Áskorun um fjárveitingar til náttúrustofa

Sent 20. október 2017 til Skipulagsstofnunar. Athugasemdir vegna fyrirhugaðrar Svartárvirkjunar í Bárðardal

 Þann 1. september 2017 tók gildi reglugerð sem friðaði teistu fyrir skotveiðum. Sjá frétt: Teista friðuð fyrir skotveiðum.

Fundur með ráðherra: 16. júní Fuglavernd, Skotvís og Vistfræðifélag Íslands hittu Björt Ólafsdóttur Umhverfis- og auðlindaráðherra og afhentu henni Áskorun um friðun teistu (Ceppus grylle).pdf.

Sent 16. maí til Mennta- og menningarmálaráðherra og Alþingis. Um: Ályktun 16 náttúruverndarsamtaka um Náttúruminjasafn Íslands.pdf

Sent: 28. apríl til Umhverfisnefndar Alþingis. Athugasemdir við ályktun um stofnun starfshóps til að enduskoða lögjöf um villta fugla og spendýr.pdf

Sent 4. apríl: Bréf til Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og Umhverfisráðherra. Um: Ályktun frá Fuglavernd vegna vegagerðar í Gufudalssveit.pdf.

Sent: 6. janúar: Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála með öðrum félögum og nokkrum einstaklingum. Krafa um að starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir Háafell ehf. til sjókvíaeldis, útgefið hinn 25. október 2016, verði fellt úr gildi.pdf

Þann 20. júní 2017 kvað Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála upp úrskurð 6/2017 Háafell – sjókvíeldi þar sem málinu er vísað frá. Úrskurður 5/2017 Háafell – sjókvíeldi felldi úr gildi starfsleyfi Umhverfisstofnunar frá 25. október 2016 til Háafells.

2016

Sent: Skipulagsstofnun í desember 2016: Athugasemdir við frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum: Vestfjarðavegur 60, veglína Þ-H.pdf.

Sent: Garðabæ í nóvember 2016: Athugasemdir við aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030.pdf

Snemma árs 2016 benti Fuglavernd skrifstofu AEWA samningsins á mögulegt misræmi í skuldbindingum Íslands við samninginn um verndun búsvæða votlendisfarfugla, sem undirritaður var árið 2013, og stefnu íslenskra stjórnvalda í skógrækt.
Varð það til þess að AEWA skrifstofan sendi hingað nefnd til að sannreyna hvort þetta misræmi væri til staðar og niðurstaðan var sú að svo væri.
Nefndin mælti með aðgerðum (Recommendation No.190 (2016) sem auðvelduðu ríkisstjórninni að uppfylla þær skuldbindingar hún hafði skrifað undir í apríl 2013.

Aðgerðir þessar eru í 14. liðum og þar er m.a. vitnað í samskonar aðgerðaáætlun sem Bernar samningurinn í samvinnu við AEWA sendi ríkisstjórninni árið 2002 (Recommendation No.96) en hafði ekki verið farið eftir. Þessar aðgerðir vísa beint til praktískra aðgerða til að innleiða AEWA samninginn, bera kennsl á alþjóðlega mikilvæg búsvæða vatnafugla og hraða lagalegri vernd þeirra, útbúa skógræktarstefnu sem tekur mið af fuglavernd og náttúruvernd vistkerfa, og koma umhverfismati nýskógræktar í það ferli að virkt sé.

2016-01-08_AEWA Implementation Review Process (IRP) On-the-spot assessment mission in conjunction with the Bern Convention Possible impact of Icelandic forestry policy on migratory waterbirds Terms of Reference

2016-12-05_AEWA_RECOMMENDATION NO. 190 (2016) OF THE STANDING COMMITTEE, ADOPTED ON 18 NOVEMBER 2016, ON THE CONSERVATION OF NATURAL HABITATS AND WILDLIFE, SPECIALLY BIRDS, IN AFFORESTATION OF LOWLAND IN ICELAND

2015

Sent: Skipulagsstofnun í febrúar 2015: Umsögn um endurupptöku úrskurðar um Vestfjarðaveg.pdf

Sent: Alþingi 8. október 2015: 2015_Umsögn_náttúruverndarlög nr. 60 – 2013 _með breytingafrumvarpi

2014

Sent: Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 23. september 2014: Bréf til UAR um að beita sér fyrir friðlýsingu Lundeyjar á Kollafirði

Sent: Reykjavíkurborg 10. febrúar 2014: Fuglavernd hvetur Reykjavíkurborg til að friðlýsa Akurey og Lundey

2013

Sent: Reykjavíkurborg í desember 2013: Varðar umsókn Umhverfis og skipulagsviðs Reykjavíkurborgar um leyfi til andaræktunar við Reykjavíkurtjörn.

Sent: Umhverfis- og skipulagsnefnd Alþingis í desember 2013: Athugasemdir við frumvarp til laga um brottfall laga um náttúruvernd, nr. 60/2013 (Lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013–2014.)

2012

Sent: Ramsar skrifstofunni í Swiss 2012. Kvörtun til Ramsar samningsins vegna áætlana um virkjunarframkvæmdir við Bjarnarflag.pdf
S
var Ramsar skrifstofunnar 2013. Ramsar Advisory Mission No. 76 Mývatn-Laxá region, Iceland (2013) Ramsar Site N° 167

Sent: Kærunefnd umhverfis- og auðlindamála í desember 2012 Kærð niðurstaða Skipulagsstofnunar um að fráveitulögn við orkuverið í Svartsengi skuli ekki vera háð mati á umhverfsisáhrifum.pdf

2011

Sent: Samgöngunefnd Alþingis í maí 2011: 2011_Umsogn_frumvarp_Veglagn_thorskafirdi_teigsskog

Sent:Umhverfisnefnd Alþingi í maí 2011: Umsögn Fuglaverndar við þingsályktunartillögu um fullgildingu Árósasamningsins (þingmál nr. 708) og frumvarpi um tengdar lagabreytingar.

2010

Sent: Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu í október 2010: Athugasemdir við lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Sent: Sandgerðisbæ í september 2010: Athugasemdir við tillögu að nýju Aðalskipulagi Sandgerðisbæjar 2008-2024.

 

Síðast breytt: 28. ágúst 2019